Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi dokumentum bemutatja Kiss Dóra Egyéni Vállalkozó adatkezelési irányelveit, amelyek érvényesek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére, melyek részletesen a 3. pontban kerülnek leírásra.

Az adatkezelési politika teljes mértékben összhangban van az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak:

  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
  1. Az adatkezelő adatai

Kiss Dóra Egyéni Vállalkozó

Cím: 1039 Budapest, Szentendrei út 299.

Adószám: 67983957-1-42

Telefon: 0670/360-37-79

Email: info@dorisfood.hu

Weblap: www.dorisfood.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

  1. Az adatfeldolgozó adatai

Tárhelypark Kft. – Szerver

1115 Budapest, Keveháza u. 3.

http://www.tarhelypark.hu/

  1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

3.1. A www.dorisfood.hu weblapok látogatói

A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra.

Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.
A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics

  1. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu